Математика 5 клас решебник відповіді гдз

(нова версія підручника 2018)

Вправа 659

Умова:

Знайдіть об'єм куба, ребро якого дорівнює: 1) 2 м; 2) 4 см.Відповідь:

1) 23 = 8 (м3); 2) 43 = 64 (см3)Правила до параграфу "Прямокутний паралелепіпед і куб. Об'єми"(стара версія 2013)


Вправа 659

Умова:

Складіть і розв'яжіть задачу про свій вік та вік інших членів власної родини.Відповідь:

Я молодший від батька у 4 рази, моя молодша сестра у стільки ж разів молодша від матері і на 2 роки від мене. Нам усім — 90 років. Скільки років кожному члену моєї сім'ї?
Розв'язання. Нехай мені х років, тоді моїй сестрі — (х - 2) роки, батькові — 4х років, матері — 4(х - 2) роки.
Складаємо рівняння
х + (х - 2) + 4х + 4(х - 2) = 90;
х + х - 2 + 4х + 4х - 8 = 90;
10х - 10 = 90;
10х = 90 + 10;
10х = 100;
х = 100 : 10;
х = 10.
Отже, мені — 10 років, моїй сестрі — 10 - 2 = 8 років, батькові — 4 • 10 = 40 років,
матері — 4 • (10 - 2) = 32 роки.

Відповідь. Мені виповнилось 10 років, моїй сестрі — 8 років, матері — 32 роки, батькові — 40 років.