Математика 5 клас відповіді

(нова версія підручника 2018)

Вправа 663

Умова:

Запишіть 7 м3: 1) у кубічних дециметрах; 2) у кубічних сантиметрах; 3) у кубічних міліметрах.Відповідь:

1) 7000 дм3; 2) 7000000 см3; 3) 7000000000 мм3Правила до параграфу "Прямокутний паралелепіпед і куб. Об'єми"(стара версія 2013)


Вправа 663

Умова:

Обчисліть усно:
1) 19 + 21   2) 10 • 9     3) 12 • 2 • 5;
42 + 58            3 • 12         4 • 7 • 25;
22 + 48            16 • 4        128 : 4 • 0;
75 - 25             81 : 3         34 • 8 • 125;
100 - 36;          55 : 5         24 • 2 • 50.
Відповідь:

1)19 + 21 = 40;
42 + 58 = 100;
22 + 48 = 70;
75 - 25 = 50;
100 - 36 = 64;
2) 10 • 9 = 90;
З • 12 = 36;
16 • 4 = 64;
81 : 3 = 27;
55 : 5 = 11;
3) 12 • 2 • 5 = 120;
4 • 7 • 25 = 700;
128 : 4 • 0 = 0;
34 • 8 • 125 = 34 000;
24 • 2 • 50 = 2400.