Тарасенкова Математика 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 665

Умова:

Виразіть у кубічних сантиметрах: 1) 1000 мм3; 2) 1 900000 мм3; 3) 400 000 000 мм3.Відповідь:

1) 1 см3; 2) 1900 см3; 3) 400000 см3Правила до параграфу "Прямокутний паралелепіпед і куб. Об'єми"(стара версія 2013)


Вправа 665

Умова:

Накресліть координатний промінь. За одиничний відрізок прийміть довжину однієї клітинки зошита.
Позначте на цьому промені точки А(0), В(4), С(2), D(1), K(7), E(12).


Відповідь:

5L665v1