Математика 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 668

Умова:

Знайдіть площі усіх граней прямокутного паралелепіпеда з вимірами 12 см, 5 см, 3 см.Відповідь:

1) 12 • 5 = 60 (см2);
2) 12 • 3 = 36 (см2);
3) 5 • 3 = 15 (см2).
Відповідь: 60 см2; 36 см2; 15 см2.Правила до параграфу "Прямокутний паралелепіпед і куб. Об'єми"(стара версія 2013)


Вправа 668

Умова:

Промінь OB — внутрішній промінь кутаЛОС. Знайдіть градусну міру кута АОС, якщо
∟АОВ = 42° і ∟ВОС = 85°.Відповідь:

∟АОС = ∟АОВ + ∟ВОС = 42° + 85° = 127°.