Математика 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 673

Умова:

Сума довжин усіх ребер куба дорівнює 36 см. Довжина ребра іншого куба втричі більша. Знайдіть довжину ребра другого куба.Відповідь:

1) 36 : 12 = 3 (см) - довжина ребра;
2) 3 • 3 = 9 (см).
Відповідь: 9 смПравила до параграфу "Прямокутний паралелепіпед і куб. Об'єми"(стара версія 2013)


Вправа 673

Умова:

Чи правильно визначено порядок дій у виразі:
     1  2              1 2          1  2  3         1  2
1) 4³ + 9; 2) 23 - 2³; 3) 5 • 3² • 7; 4) 8² : 4?Відповідь:

1) Так;       2) ні;        3) ні;         4) так.