Тарасенкова домашня з математики 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 678

Умова:

Знайдіть об'єм куба, якщо периметр однієї його грані дорівнює: 1) 32 м; 2) 48 см.Відповідь:

1) (32 : 12)3 = 343 (см3);
2) (48 : 12)3 = 64 (см3).
(стара версія 2013)


Вправа 678

Умова:

За даними таблиці 26 знайдіть значення степеня з основою 10. Яка простежується закономірність?

5L678z1


Відповідь:

5L678v1

Кожне наступіте число у 10 разів більше за попереднє. Показник степеня вказує, скільки нулів має йти після 1.