Математика 5 клас решебник відповіді

(нова версія підручника 2018)

Вправа 770

Умова:

770Відповідь:

770


Правила до параграфу "Дроби і ділення. Мішані числа"


(стара версія 2013)


Вправа 770

Умова:

Дано прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Ребро DA у два рази більше за ребро DD1 і на 11 см менше від ребра DC. Обчисліть довжини ребер паралелепіпеда, якщо сума довжин усіх його ребер дорівнює 64 см.Відповідь:

Сума довжин ребер DA, DC і DD1 дорівнює 64 см : 4 = 16 см.
Нехай ребро DD1 дорівнює х см, тоді ребро DA - 2х см, а ребро DC - (2x + 11) см. Складаємо рівняння
х + 2х + (2х + 11) = 16;
5x + 11 = 16;
5x = 16 - 11;
5x = 5;

x=1;
Отже, ребро DD1 дорівнює 1 см, ребро DA - 2 • 1 см = 2 см, ребро DC - 2 • 1см + 11 см= 13 см.
Відповідь. Ребра прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 1 см, 2 см і 13 см.