Математика 5 клас решебник відповіді

(нова версія підручника 2018)

Вправа 771

Умова:

Укажіть правильне закінчення правила. Щоб знайти дріб від числа, треба дане число...: 1) помножити на знаменник дробу і поділити на його чисельник; 2) поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник.Відповідь:

Для усного виконання


Правила до параграфу "Задачі на дроби"


(стара версія 2013)


Вправа 771

Умова:

Сума довжин ребер прямокутного паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1, дорівнює 80 м. Знайдіть довжини його ребер, якщо у нього один із вимірів на 3 см більший за другий і на 20 см менший від третього.Відповідь:

Сума довжин ребер a, b і с дорівнює 80 м : 4 = 20 м = 2000 см.
Нехай вимір а дорівнює х см, тоді вимір b - (х - 3) см, а вимір с - (х + 20) см. Складаємо рівняння
х + (х - 3) + (х + 20) = 2000;
Зх + 17 = 2000;
Зх = 2000 - 17;
Зх = 1983;
х = 1983 : 3;
х = 661.
Отже, вимір о дорівнює 661 см, вимір b — 661 см - 3 см= 658 см, вимір с - 661 см + 20 см = 681 см.
Відповідь. Ребра прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 661 см, 658 см і 681 см.