Математика 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 772

Умова:

Укажіть правильне закінчення правила. Щоб знайти число за його дробом, треба дане число... 1) помножити на чисельник дробу і поділити на його знаменник; 2) поділити на чисельник дробу і помножити на його знаменник.Відповідь:

Для усного виконання


Правила до параграфу "Задачі на дроби"


(стара версія 2013)


Вправа 772

Умова:

Обчисліть суму довжин усіх ребер куба, якщо сума площ усіх його граней дорівнює 216 см².Відповідь:

1) 216 : 6 = 36 (см²) - площа однієї грані куба.
2) S = а² = 36 см², а = 6 см - ребро куба.
3) 12 • 6 = 72 (см) - сума довжин усіх ребер куба.
Відповідь. Сума довжин усіх ребер куба дорівнює 72 см.