Математика 5 клас решебник

(нова версія підручника 2018)

Вправа 775

Умова:

775Відповідь:

775
(стара версія 2013)


Вправа 775

Умова:

У прямокутному паралелепіпеді довжина і ширина дорівнюють 8 м і 2 м, а сума площ усіх його граней -
132 м². Знайдіть суму довжин усіх ребер паралелепіпеда.Відповідь:

Нехай висота прямокутного паралелепіпеда х м. Тоді сума площ усіх граней дорівнюватиме
2 • (2х + 8х + 2 • 8) м². Складаємо рівняння

2 • (2x + 8x + 2 • 8) = 132;
10х + 16 = 132:2;
10x + 16 = 66:
10х = 66 - 16;
10х = 50;
х = 50 : 10;
х = 5.
Отже, висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює 5 м. Тоді сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 4 • (5 м + 2 м + 8 м) = 60 м.
Відповідь. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 60 м.