Математика 5 клас

(нова версія підручника 2018)

Вправа 858

Сума двох дробів дорівнює 1, один із дробів дорівнює 29/43. Знайдіть інший дріб.

Умова:


Відповідь:

1 - 29/43 = 43/43 - 29/43 = 14/43
(стара версія 2013)


Вправа 858

Умова:

Сума двох чисел дорівнює 3678, а їх різниця — 104. Знайдіть ці числа.

 

Відповідь:

Нехай менше число дорівнює х, тоді більше число — х + 104. Складаємо рівняння
х + (х + 104) = 3678;
2х + 104 = 3678;
2х = 3678 - 104;
2х = 3574;
х = 3574 : 2;
х = 1787.
Отже,, перше число — 1787, друге число — 1787 + 104 = 1891.
Відповідь. 1787 і 1891.