Математика 5 клас відповіді

(нова версія підручника 2018)

Вправа 963

Знайдіть суму: 1) 3 + 0,5; 2) 5 + 0,25; 3) 4 + 3,87; 4) 0,4 + 5; 5) 0,2 + 8; 6) 0,87 + 50.

Умова:


Відповідь:

1) 3 + 0,5 = 3,5;
2) 5 + 0,25 = 5,25;
3) 4 + 3,87 = 7,87;
4) 0,4 + 5 = 5,4;
5) 0,2 + 8 = 8,2;
6) 0,87 + 50 = 50,87.


Правила до параграфу "Додавання і віднімання десяткових дробів"


(стара версія 2013)


Вправа 963

Умова:

Розв'яжіть рівняння:
1) 100 : (18 + (82 - 10х) : 6) = 5;
2) (105 - (25 + 6х) • 4) • 30 = 150.

 

Відповідь:

1) 100 : (18 + (82 - 10х) : 6) = 5;
18 + (82 - 10х) : 6 = 100 : 5;
18 + (82 - 10х) : 6 = 20;
(82 - 10х) : 6 = 20 - 18;
(82-10х) : 6 = 2;
82 - 10х = 2 • 6;
82 - 10х = 12;
10х = 82 - 12;
10х = 70;
х = 70 : 10;
Х = 7;

2) (105 - (25 + 6х) • 4) • 30 = 150;
105 - (25 + 6х) • 4 = 150 : 30;
105 - (25 + бх) • 4 = 5;
(25 + 6х) • 4 = 105 - 5;
(25 + 6х) • 4 = 100;
25 + 6х = 100 : 4;
25 + 6х = 25;
6х = 25 - 25;
6х = 0;
x = 0.