українська мова Єрмоленко гдз

Вправа 324

 

Умова:

1, Спишіть слова, розкриваючи дужки, вставляючи, де потрібно, відповідні літери, дефіс, апостроф.
Верт(,,)літ, ліс(,,)сплав, чорн(,,)гуз, чорн(,,)зем, верб(,,)ліз, ліс(,,)степ, нос(,,)ріг, авт(,,)страда, вел(,,)трек, перекоти(,,)поле, шести(,,)денка, 750(,,)річчя, пів(,,)аркуша, пів(,,)години, пів(,,)коло, пів(,,)місяць, пів(,,)огірка, пів(,,)яблука, напів(,,)сон, пів(,,)Європп, пів(,,)Києва, авто(,,)мото(,,)гурток, купівля(,,)продаж, Лисичка(,,)Сестричка, жар(,,)птіщя, Свят(,,)вечір, стоп(,,)кран, прем'єре,) міністр, кіл о ват (,,) годи на, екс(,,)чемпіон, міні(,,)футбол, чар(,,)зілля, місто(,,)Київ, ріка(,,)Дунай, звіробій(,,)трава, дівчина(,,)красуня, красуня(,,)дівчина, жук(,,)короїд, заєць(,,)русак, льон(,,)довгунець, Укр(,,)інформ, Дон(,,)бас,
2, З'ясуйте, від яких слів утворилися виділені слова.

 

Відповідь:

Вертоліт, лісосплав, чорногуз, чорнозем, верболіз, лісостеп, носоріг, автострада, велотрек, горицвіт, зірвиголова, перекотиполе, пройдисвіт; Тетяна Перебийніс, стоп'ятдесятиріччя, шестиденка, 750-річчя, піваркуша, півгодини, півколо, півмісяць, півогірка, пів'яблука; напівавтомат, напівсон, пів-Європи, пів-Києва, автомотогурток, купівля-продаж, Лисичка-Сестричка, жар-птиця, Свят-вечір, стоп-кран, генерал-лейтенант, прем'єр-міністр, член-кореспондент, кіловат-година, віце-президент, екс-чемпіон, міні-футбол, чар-зілля, місто Київ, ріка Дунай, звіробій-трава, Дунай-ріка, Сапун-гора, дівчина-красуня, красуня-дівчина, художник-пейзажист, гриб-паразит, жук-короїд, заєць-русак, льон-довгунець, Укрінформ, Донбас.