українська мова 6 клас

Вправа 333

 

Умова:

Спишіть речення, вставляючи пропущені букви.
Павути..я зависло на похилених травах, упокоєно застигла в озерах, покритих лата..ям. осі..я вода, на далекім узлі..л і в променях сонця горять-палахкотять дуби яскравим багрянцем (О. Гончар).

 

Відповідь:

Павутиння зависло на похилених травах, упокоєно застигла в озерах, покритих лататтям, осіння вода, на далекім узліссі і в променях сонця горять-палахкотять дуби яскравим багрянцем.