українська мова Єрмоленко ГДЗ

Вправа 367

 

Умова:

1. Розгляньте репродукцію картини Т. Яблонської «Юність». Прочитайте вірш В. Симоненка. З'ясуйте за словниками значення виділених слів.

6L367z1

6L367z2

2. Випишіть прикметники. Доберіть до них синоніми й антоніми.
3. Складіть міні-твір «Хто сказав, що все уже відкрито?» за картиною Т. Яблонської та віршем В. Симоненка.

 

Відповідь:

1. Надіти- вести бездіяльне, позбавлене мети, сенсу, духовних інтересів життя; животіти. Тужавий - щільний, тугий, не м'який. Каравела - старовинний вітрильний корабель із трьома або чотирма щоглами. 2. Нові - молоді; старі; рідний - близький; чужий; духовні - благородні; бездушні; іржаві - застарілі; блискучі; тужаві - щільні; м'які.