українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 383

 

Умова:

1. Прочитайте вірш Г. Фальковича. Випишіть прикметники, що виражають якість предмета більшою чи меншою мірою.

6L383z1

2. Підкресліть серед виписаних прикметників ті, які не мають ступенів порівняння.

 

Відповідь:

1. Найлихіше; щонайвищому; дурніший. 2. Страшнюче; гидюче.