українська мова 6 клас

Вправа 385

 

Умова:

1. Прочитайте і відгадайте народні загадки.
1. Червона, солодка пахуча, росте низько - до землі близько. 2. Золоте решето чорних хатинок повне. 3. Сам маленький, а шуба дерев'яна.
2. Випишіть якісні прикметники. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння від них.

 

Відповідь:

2. Червона - червоніша, найчервоніша, більш червона, найбільш червона; солодка - солодша, більш солодка, якнайсолодша, найбільш солодка; пахуча - пахучіша, більш пахуча, найбільш пахуча; чорних- чорніших, більш чорних, щонайчорніших, найбільш чорних; повне - повніше, менш повне, найповніше, найменш повне; маленький - менший, найменший.