українська мова 6 клас

Вправа 412

 

Умова:

1. Утворіть і запишіть прикметники від поданих іменників.
Козак, господарство, Україна, француз, глядач, Запоріжжя, Львів.
2. Поясніть правопис суфіксів в утворених словах.

 

Відповідь:

Козацький, господарський, український, французький, глядацький, запорізький, львівський.