українська мова 6 клас

Вправа 438

 

Умова:

Запишіть слова, знявши риску.
Аграрно/промисловий, важко/атлетичний, бавовно/биральний, багато/поверховий, бібліо/графічний, борошно/мельний, виробничо/фінансовий, високо/авторитетний, військово/повітряний, газо/подібний, далеко/східний, дво/змінний, електро/магнітний, єдино/вірний, механіко/технічний, миро/любннй, одно/процентний, природо/захисний, східно/європейський.

 

Відповідь:

Аграрно-промисловий, важкоатлетичний, бавовнозбиральний, багатоповерховий, бібліографічний, борошномельний, виробнично-фінансовий, високоавторитетний, військово-повітряний, газоподібний, далекосхідний, двозмінний, електромагнітний, єдиновірний, механіко-технічний, миролюбний, однопроцентний, природозахисний.