українська мова 6 клас

Вправа 448

 

Умова:

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
1. Прикметники можуть переходити в
А займенники
Б іменники
В числівники
2. Прикметник, що перейшов в іншу частину мови, ужито в реченні
А До доброї криниці стежка утоптана.
Б Слово до слова - весела розмова.
В Скупий платить двічі.
3. Усі прикметникові суфікси пишуться з м'яким знаком у рядку
A -с..к-, -юсін..к-, -ич..н-
Б -ісін..к-, -єсен..к-, -іч..н-
B -з..к-, -ц..к-, -єн..к-
4. Усі прикметники пишуться із суфіксом -ое- у рядку
А тип.лій, фіолет.лій, торг.лій
Б слив..ий, плюш.ий, митт..ий
В біг.лій, взутт.лій, сорт.лій
5. У присвійних прикметниках, утворених віл іменників з основою на -й-, пишемо
А -ин-
Б -ічн-
В -їн-
6. Суфікс -ічн- пишемо в слові
А катастроф.лій
Б клас..ий
В фантаст.лій
7. Із суфіксом -ичн- пишемо слово
А стиліст.лій
Б синонім.лій
В хірург.лій
8. Не з прикметниками пишеться разом, якщо
А не вживається для протиставлення ознак
Б не вживається з прикметником, що виконує роль присудка
В слово без не не вживається
9. Дві букви н пишуться в слові
А зако(н. нн)ий
Б віч(н. нн)ий
В жада(н. нн)ий
10. Прикметникові суфікси -анн-, -енн-, -янн-, що вказують на збільшену ознаку або неможливість дії. мають
А наголошену позицію
Б ненаголошену позицію
11. Пишуться разом складні прикметники
А тихо хідний. земле рийний. багато слівний
Б навчально виховний, північно західний, синьо зелений
В фізико технічний, українсько німецький, червоно чорний
12. Усі складні прикметники пишуться через дефіс у рядку
А жовто білий, жовто гарячий
Б південно східний, південно український
В лікувально оздоровчий, природно кліматичний

 

Відповідь:

1. Б; 2. В; 3. В; 4. А; 5. В; 6. А; 7. А; 8. В; 9. А; 10. А; 11. А; 12. В.