Єрмоленко українська мова 6 клас

Вправа 481

 

Умова:

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
1. Числівник відповідає на питання
А який?чий?
Б хто? що?
В котрий ? скільки ?
2. Числівники означають
А предмет
Б ознаку предмета
В кількість предметів або їх порядок при лічбі
3. Числівники за будовою поділяються на
А прості, складні, складені
Б односкладні, двоскладні
В прості, складні
4. Усі записані слова - числівники в рядку
А одні, першачок. по-перше
Б шостий, шестеро, шістка
В п'ять, п'ятий, п'ятеро
5. Числівники зазначенням поділяються на
А якісні та кількісні
Б порядкові й присвійні
В кількісні та порядкові
6. До власне кількісних належать числівники
А багато, троє
Б чотириста, дванадцять
В триста тридцять один, сто другий
7. До неозначено-кількісних належать числівники
А кільканадцять, стонадцять
Б п'ять сьомих, дві п'яті
В тисяча, мільярд
8. У числівниках п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюються
А обидві частини
Б перша частина
В друга частина
9. Числівники сорок, дев'яносто, сто в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення
А -о
Б -а
В -ом
10. Усі числівники написані правильно в рядку
А п'яти-сотий. багато тисячний
Б сімсоттрндцятптисячнпй. сто двадцять третій
В кілька мільйонний, одинадцятий
11. У дробових числівниках чисельник відмінюється як
А кількісний числівник
Б порядковий числівник
12. У дробових числівниках знаменник відмінюється як
А кількісний числівник
Б порядковий числівник

 

Відповідь:

1.В; 2. В; 3.А; 4. В; 5. В; 6. Б; 7. А; 8. В; 9. Б; 10. В; 11. В; 12. В.