Єрмоленко українська мова 6 клас

Вправа 493

 

Умова:

1. Спишіть, доповнивши кожний рядок власними прикладами.
1. Особові займенники: ми, ти, він ... .
2. Вказівні займенники: цей, той, такий ....
3. Присвійні займенники: мій, свій, наш ....
4. Заперечні займенники: ніхто, аніщо, ніякий ....
2. Які розряди займенників не названі в першій частині вправи? Запишіть їх із прикладами.

 

Відповідь:

1. Особові займенники: тим, ти, він, вона, ви, я. 2. Вказівні займенники: цей, той, такий, оцей, стільки. 3. Присвійні займенники: мій, свій, наш, їхній, його. 4. Заперечні займенники: ніхто, аніщо, ніякий, аніякий, анічий.
2. Зворотний: себе] питальні: хто? що? який? чий? котрий? скільки?; відносні: хто, що, який, чий] неозначені: будь-хто. будь-що, хто-небудь, казна-що, дехто, абихто, хтось] означальні: увесь, усякий, сам, самий, кожний, жодний, інший.