ГДЗ домашня українська мова 6 клас Єрмоленко

Вправа 527

Умова:

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-12).
1. Займенник - це самостійна частина мови, що
А називає предмет і відповідає на питання хто? що?
Б вказує на предмети. їх ознаки та кількість, але не називає їх
В означає кількість предметів або їх порядок при лічбі
2. Займенник відповідає на питання
А який ? чий ? котрий? скіїьки ? то робити?
Б то? хто? який? чий ? котрий? скільки?
В то робити ? то зробити ? як? скіїьки ?
3. Займенники можуть співвідноситися з
А іменником, прикметником, прислівником
Б прикметником, іменником, числівником
В іменником, прийменником, числівником
4. Займенники за значенням поділяються на
А 3 розряди
Б 10 розрядів
В 9 розрядів
5. Особові займенники змінюються за
А родами, числами, відмінками, мають категорію особи
Б числами, часами, відмінками
В родами, відмінками
6. Зворотний займенник себе НЕ має форми
А називного відмінка
Б орудного відмінка
В родового відмінка
7. Усі займенники належать до розряду присвійних у рядку
А твій. ваш. наш
Б твій. їхній, цей
В свій. їхній, такий
8. Займенники, що відрізняються тільки метою використання - це
А неозначені й відносні
Б питальні й заперечні
В питальні й відносні
9. Віл питальних (виносних) займенників утворюються
А означальні, вказівні
Б особові, присвійні
В неозначені, заперечні
10. У непрямих відмінках мають іншу основу, ніж у називному відмінку, займенники
А вказівні
Б особові В присвійні
11. Подібно до числівника део відмінюються займенники
А скільки
Б нічий, ніякий
В жодний, інший
12. Усі займенники пишуться разом у рядку
А (ні) хто. (де) хто. хто (сь)
Б хто (небудь). (будь) хто. (аби) хто
В будь (до) кого, казна (хто), казна (з) ким

Відповідь:

1. Б; 2. Б; 3. В; 4. В; 5. А; 6. А; 7. А; 8. В; 9. В; 10. Б; 11. А; 12. А.