Єрмоленко українська мова 6 клас

Вправа 546

 

Умова:

1. Прочитайте текст. Які історизми використовує автор? Опишіть світлицю заможного козака, користуючись довідкою.
Світлиця в Череваня була така ж. як і тепер буває в якого заможного козака. Сволок гарний, дубовий, штучно покарбований, і слова зі Святого Письма вирізані. І лавки були хороші, липові, із спинками, та ще й килимцями позастилані. І стіл, і божник із шитим рушником округи, і все так було, як і тепер по добрих людях ведеться. Кругом стін полиці, а на тих полицях срібні, золоті й кришталеві кубки, коновки, пляшки, таці й усяка посудина. Іще ж по стінах висять шаблі, пищалі під сріблом, старосвітні сагайдаки татарськії, шиті золотом рондп. німецькі гарке-бузп. сталеві сорочки (За П. Кулішем).
Довідка: сволок - балка, яка підтримує стелю в хаті; сагайдак - футляр для стріл; коновка - високий, звужений угорі кухоль; гаркебуз - старовинна ґнотова рушниця, що заряджається з дула; ронди - кінська збруя; пищаль - старовинна рушниця.
2. Дайте відповіді на запитання.
1. Які були лавки у світлиці Череваня?
2. Що стояло на полицях уздовж стін?
3. Що висіло по стінах світлиці?
4. Нашо звертає увагу автор, описуючи світлицю заможного козака?

 

Відповідь:

Історизми у тексті: світлиця, сволок, божник, коновка, пищаль, сагайдак, ронди, гаркебуз.
1. Лавки у світлиці Череваня були хороші, липові, із спинками та ще й килимцями позастилані. 2. На полицях стояли кубки, пляшки і всяка інша посудина. 3. По стінах у світлиці висіли шаблі, пищалі під сріблом, старосвітні сагайдаки татарськії, шиті золотом ронди, німецькі гаркебузи, сталеві сорочки. 4. Автор при описі світлиці звертає увагу на зв'язок між облаштуванням приміщення та рівнем заможності господаря - «доброї людини».