українська мова 6 клас

Вправа 128

Умова:

Прочитайте прислів'я. Укажіть ужиті в реченнях форми одного слова. Поміркуйте, яким значенням форми слова різняться: лексичним чи граматичним.
1. Дерево міцне корінням, людина - родом і народом. 2. Птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. 3. Без здоров'я немає людині щастя. 4. Наука для людини - як сонце для життя. 5. І за морями люди живуть. 6. Людей питай, а свій розум май. - Якою частиною мови є слово, різні форми якого вжиті в реченнях? Якими граматичними ознаками ці форми різняться?

 

ГДЗ відповідь:

128

Люди (імен., множ., Н. в.), людей (імен., множ. Р. в.), людям (імен., множ., Д. в.).