Глазова решебник українська мова гдз 6 клас решебник

Вправа 129

Умова:

Прочитайте. Укажіть ужиті в реченнях спільнокореневі слова. Чи різняться спільнокореневі слова лексичним значенням? Свою думку підтвердіть прикладами з речень.
1. Живи так, як велить тобі обов'язок людини (Цицерон). 2. Не будь лише сином свого батька, будь людським сином {Народна творчість). 3. Хай у твоїй душі будуть совість і чесність, а в твоїх вчинках - людяність (З Біблії). 4. Нелюдяне слово - - наче камінь: якщо його вимовиш, назад не повернеш (М. Сервантес). 5. Горджуся тим, що родом я із людства (Я. Перебийніс).
- Поясніть відмінність у лексичних значеннях слів людський і людяний. Якими значущими частинами різняться ці слова?
- У чому, на вашу думку, полягає обов'язок людини? У відповіді вживайте спільнокореневі слова.
- Як ви розумієте слова поета Василя Стуса «Людина - це обов'язок, а не титул»? У відповіді вживайте різні форми слова людина. У якому з поданих речень висловлено цю ж думку?

 

ГДЗ відповідь:

129