Глазова решебник українська мова гдз 6 клас

Вправа 132

Умова:

Перепишіть. У кожному з похідних слів підкресліть твірне слово або твірну основу. За допомогою яких значущих частин ці слова утворено?
Дерево -> деревце; високий -> превисокий; живий -> оживити; межа -> безмежний; кімната -> кімнатний;
рослина -> рослинний; дорога -> придорожній.

- Витлумачте лексичне значення утворених слів. Якого значення (або відтінків значення) надають словам при їх творенні суфікси та префікси?
- Позначте в словах орфограми, поясніть їх написання.

 

ГДЗ відповідь:

132