українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 136

Умова:

Від поданих слів усно утворіть по три-чотири слова суфіксальним способом. Використовуйте словотворчі суфікси зі значенням здрібнілості та згрубілості.
Клен, береза, голуб, сад, дерево, трава, книжка, словник, комп'ютер, монітор.
- Які почуття мовця передаються через уживання ним у мовленні слів, утворених за допомогою суфіксів зменшеності, ласкавості? Звіртеся зі Словничком назв почуттів.
- Пригадайте 5-8 пестливих слів, які часто вживаються в колискових піснях. Запишіть їх, доберіть слова, від яких їх утворено. Виділіть суфікси.
- Як характеризує мовця велика кількість у його мовленні слів із суфіксами збільшеності, згрубілості? Назвіть почуття, які викликає у вас такий мовець. За потреби зверніться до Словничка назв почуттів.

 

ГДЗ відповідь:

136

*Малий -> малесенький, любий -> любесенький, гарний -> гарнесенький,
дитина -> дитинонька, син -> синочок, колиска -> колисонька.