українська мова 6 клас

Вправа 138

Умова:

Перепишіть прислів'я, уставляючи пропущені літери. Підкресліть у реченнях антоніми. Визначте, від якої твірної основи (або твірного слова) і яким способом ці слова утворено. Виділіть у них словотворчі значущі частини.
1. Згода дім будує, а незгода руйнує. 2. Щастя й нещастя на однім коні їздять. 3. Од одного берега відстав, та до другого не пристав* 4. Маленька правда всі неправди переважить. 5. Ліпше свій хліб недопечений, ніж чужий перепечений.
6. Невмілому викупить, а вмілому накипить. 7. Краще недоговорити, ніж переговорити.

- Назвіть префікси, які надають словам протилежного лексичного значення. Чи можна назвати їх антонімічними? Чому?
- Виберіть зі Словничка назв почуттів слова — назви почуттів, від яких за допомогою префікса можнаутворити антоніми.

 

ГДЗ відповідь:

138