українська мова Глазова

Вправа 147

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте спосіб творення виділених слів.
Природолюби переказують стародавню німецьку легенду* Кущики ч..рийці густо вкривають землю в тих місцях, де живуть крихітні гноми й карлики. Ці сивобороді істоти колись марно шукали надійної схованки для себе та своїх самоцвітів. Люди знаходили їх скрізь: у підвалах, льохах, ущелинах, лісах і яругах, їх переслідували союзники жадібних до дорогоцінного каміння людей: лопата, кирка й сокира.
Нарешті над карликами змилувався буйнолистий ч..рничний кущ. Він упустив блукальців під зелене шатро ч..рничного ліска. У рукотворних п..черах під зеленню яг..дних кущів і сьогодні ж..ве крихітний хитромудрий народ..ць.
З журналу «Паросток»
- Чи є висловлювання текстом? Свою думку доведіть.
- Які почуття протиставлено в тексті? Назвіть ці почуття та витлумачте суть кожного.
- Визначте речення, ускладнені однорідними членами. Поясніть у них розділові знаки.
Уявіть, що через зміни кліматичнихумов усі люди на Землі щопівроку змінюються, стаючи то десятиметровими велетнями, то п'яти с анти метровими карликами. Чи корисним було б для людства таке перетворення? Свою думку аргументуйте.

 

ГДЗ відповідь:

147

Нарешті над карликами змилувався буйнолистий чорничний кущ. Він упустив
блукальців під зелене шатро чорничного ліска. У рукотворних печерах під зеленню
ягідних кущів і сьогодні живе крихітний хитромудрий народець.