Глазова українська мова 6 клас

Вправа 149

Умова:

Які слова можна утворити від поданих? Вибудуйте і запишіть словотвірні ланцюжки.
Тримати, кликати, їздити, рада, батько.

 

ГДЗ відповідь:

Тримати - затримати - затриматися. Кликати - закликати - заклик. їздити - об'їздити - об'їзд.
Педагог- педагогіка - педагогічний. Рада - порада - порадник.