українська мова 6 клас

Вправа 151

Умова:

У вказаній послідовності зробіть словотвірний розбір слів, виділених у реченнях, поданих на наступній сторінці (усно).
1. Мила юнь моя, люби, вивчай солов'їну мову! (М. Волощук). 2. Нехай тернистий в мови слід, та українське щире слово почув, збагнув і визнав світ (Д Дегтярьое). 3. Буває час, коли потрібніше красномовне мовчання, ніж говірке слово (І. Нечуй-Левицький).

 

ГДЗ відповідь:

Юнь <- юний (безафіксний); визнав <- знав + ви- (префіксальний);
красномовне <- красно, мовити + -н- (складання основ + суфіксальний).