українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 158

Умова:

Утворіть від прикметників іменники із суфіксом -ин(а). За пишіть їх.
І. Харківський, чернівецький, канівський, Хмельницький, панський, турецький.
II. Одеський, кагарлицький, уманський, козацький, кріпацький, чигиринський.
- В утворених словах позначте орфограму «літери щ, ч в іменниках із суфіксом -ин(а)».
- Поясніть уживання великої літери.
- Утворіть словотвірний ланцюжок слова Л ьвівщина.

 

ГДЗ відповідь:

158