українська мова 6 клас

Вправа 160

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Люблю тебе, слов'ян..ино з..лена (Д. Павличко). 2. Десь там, за морем, за туманом, уже Туреччина була (Л. Костенко).
3. У світлий день ведуть шляхи твої, Сумщино! (М. Гурець). 4. Без Донеч..ини навіки зів'яли б всі мої пісні! (В. Сосюра).
5. Головним районом розселення українців у Словаччині є Пряшів..ина (3 підручника).

- Позначте в словах орфограму «літери щ, ч в іменниках із суфіксом -ин(а)».
- Визначте речення, ускладнені звертаннями, поясніть у них розділові знаки.

 

ГДЗ відповідь:

160