українська мова 6 клас

Вправа 165

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Я хочу пити соня..ні настої, пізнать до краю радощі земнії (В. Симокекко). 2. Соняшник злотоголовий лице за сонцем пов..рта (В. Сосюра). 3. Навіщо нам торішні бур'яни? (П. Перебийніс). 4. Кожний ніжний рух серде..ний в пісню срібну переллю (Олександр Олесь).
- Позначте в словах орфограму «буквосполучення -чи- у прикметниках із суфіксом -н-».

 

ГДЗ відповідь:

1. Я хочу пити сонячні настої, пізнать до краю радощі земні! 2. Соняшник золотоголовий лице за сонцем поверта. 3. Навіщо нам торішні бур'яни? 4. Кожний ніжний рух сердечний в пісню срібну переллю.