українська мова 6 клас

Вправа 172

Умова:

Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий). Запишіть слова парами.
Парубок, Запоріжжя, француз, кравець, ткач, чех, латиш, Буг.
- В утворених словах позначте орфограму «буквосполучення -цьк-, -зьк-, -ськ-, -цтв(о), -зтв(о), -ств(о)».

 

ГДЗ відповідь:

Парубок - парубоцький. Запоріжжя - запорізький. Француз -французький. Кравець - кравецький.
Ткач - ткацький. Чех- чеський. Латиш - латинський. Буг - бузький.