українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 20

Умова:

Прочитайте. Укажіть речення розповідні, питальні й спонукальні. Яким є кожне з речень за емоційним забарвленням? У кожному реченні визначте головні члени речення.
1. Вересень золото сипле під ноги (Т. Севернюк). 2. Кленову гілочку торкни! (Н. С шефу рак). 3. А зараз буде дощ! Примружилося небо (О. Слоньовська). 4. Як дощ січе! Як вітер свище! (М. Рильський). 5. Чи знаєте ви українську ніч? (М. Гоголь). 6. У душу зорі дивляться мені! (Б. Василашко).
- Що означають підмет і присудок? На які питання відповідають? Дайте визначення головним членам речення.
- Які є другорядні члени речення? Дайте кожному з них визначення.
- Запишіть останнє речення, підкресліть у ньому всі члени речення.

 

ГДЗ відповідь:

020