українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 21

Умова:

Прочитайте речення, інтонуючи їх відповідно до розділових знаків. Перепишіть речення, підкресліть у них усі члени речення.
1. Сиплеться, осипається листя. Плаче і посміхається крізь сльози осінь (М. Стельмах). 2. Червонясте, золотисте опадає з кленів листя (І. Блажкевич). 3. Оголила темна осінь і дерева, і кущі (В. Скомаровський). 4. Світить, та не гріє сонце золоте (<#. Щоголів). 5. Водить осінь хороводи то із листя, то з дощів (А. Качан). 6. Осінь на узліссі фарби розбавляла, пензликом легенько листя фарбувала (П. Осадчук).
- Визначте однорідні члени речення. Чи утворюють вони словосполучення?
Чому?
- У виділених словах визначте орфограми. За потреби скористайтеся поданою на форзаці підручника таблицею «Перелік основних орфограм».

 

ГДЗ відповідь:

021