українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 25

Умова:

Перепишіть, підкресліть граматичні основи речень. Які з речень прості, а які - складні? Поясніть, як ви їх розрізняєте.
1. Ішла осінь чорноброва. Зайшла вона до діброви (Т. Колотієць). 2. Ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть (Н. Приходько). 3. Вітер хмари вдаль несе над полями і шосе (Марійка Підгірянка). 4. Уже зів'яли всі осінні квіти. Дерева здійняли до неба віти (Л. Вознюк). 5. Ще недавно в небі синім пролітали журавлі, а сьогодні в безгомінні ходить осінь по землі (О. Бродський).
- Визначте орфограми у виділених словах.

 

ГДЗ відповідь:

1. Ішла осінь чорноброва. Зайшла вона до діброви. 2. Ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть. 3. Вітер хмари вдаль несе над полями і шосе. 4. Уже зів'яли всі осінні квіти. Дерева (орфограма: ненаголошене є перевіряємо наголосом дерево; буквосполучення -єре-) здійняли до неба віти. 5. Ще недавно в небі синім пролітали журавлі, а сьогодні в безгомінні (подвоєння приголосних: основа (гомін) закінчується -н і суфікс -н; префікс без-) ходить осінь по землі. 1, 3, 4 - прості речення, вони мають одну граматичну основу. 2,5 - складні речення, складаються з двох простих речень і мають по дві граматичні основи.