Глазова українська мова 6 клас

Вправа 27

Умова:

Прочитайте речення, правильної їх інтонуючи. Визначте в кожному звертання. Що називається звертанням?
1. Ти справжній лицар, сину! Ти вславиш Україну! (І. Малкович). 2. Ми ж, мол матінко, козацького роду (Марко Вовяок).
3. Люби, дитино, землю цю прекрасну! (С. Круліковська). 4. Україно! Я твоя дитина, крапелька великого Дніпра! (М. Рильський). 5. Розкажи мені, сивий діду, про твої пережиті дні (Д. Загул).

- Визначте звертання непоширені й поширені. Поясніть відмінність між ними.
- Поясніть розділові знаки при звертанні.
- Якими частинами мови виражені звертання в поданих реченнях?

 

ГДЗ відповідь:

Ти справжній лицар, сину (імен., Кл. в.)! (непош. звертання) Ти вславиш Україну! Ми ж, моя матінко (займ. з імен., Кл. в.), козацького роду, (пош. звертання) Люби, дитино (імен., Кл. в.), землю цю прекрасну! (непош. звертання) Україно (імен., Кл. в.)! Я твоя дитина, крапелька великого Дніпра! (непош. звертання) Розкажи мені, сивий діду (прикм. з імен,, Кл. в.), про твої пережиті дні. (пош. звертання).