Глазова українська мова 6 клас

Вправа 43

Умова:

Прочитайте. Визначте тему тексту. Перепишіть текст, поділяючи на абзаци. В кожному з абзаців визначте тематичне речення, підкресліть його.
В Україні вірили, що лелека приносить щастя оселі, біля якої він збудував гніздо. Господаря такої оселі шанували в селі. Якщо лелече гніздо поруйнують, у родині могла статися біда. Тому гнізда лелек оберігали. Щодо походження лелеки існувало чимало легенд. Одна з них стверджує, що колись лелека був чоловіком. Бог позбирав у мішок усіх гадів і послав лелеку кинути лантух у море. Дорогою лелека поцікавився, що ж він несе. Гади вислизнули на волю й порозлазилися землею. Бог перетворив чоловіка на лелеку й наказав збирати жаб, гадюк та вужів. Лелека має чимало народних назв. У різних місцевостях його називають чорногузом, бусолом, веселиком.
З кн. «Українська міфологія»
- Укажіть складні речення, поясніть у них розділові знаки.
- Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами.
- Доберіть до тексту заголовок. Поясніть, що він виражає: тему тексту чи його головну думку.
- Визначте мікротеми тексту. Складіть і запишіть його план.

 

ГДЗ відповідь:

Лелеки
В Україні вірили, що лелека приносить щастя оселі, біля якої він збудував гніздо. Господаря такої оселі шанували в селі. Якщо лелече гніздо поруйнують, у родині могла статися біда. Тому гнізда лелек оберігали.
Щодо походження лелеки існувало чимало легенд. Одна з них стверджує, що колись лелека був чоловіком. Бог позбирав у мішок усіх гадів і послав лелеку кинути лантух у море. Дорогою лелека поцікавився, що ж він несе. Гади вислизнули на волю й порозлазилися землею. Бог перетворив чоловіка на лелеку й наказав збирати жаб, гадюк та вужів.
Лелека має чимало народних назв. У різних місцевостях його називають чорногузом, бусолом, веселиком. План
1. Лелека приносить щастя.
2. Легенда про появу птаха.
3. Чорногуз, бусол, веселик.