Глазова решебник українська мова гдз 6 клас

Вправа 57

Умова:

Прочитайте. Ви тлумач те лексичні значення виділених слів. Який розділ науки про мову вивчає слова, їхнє значення, походження й уживання?
1. Слова - як крила ластівки, вона їх не почуває, але без них не може злетіти (Ю.Мушкетик). 2. Не знаючи слів, ти не зможеш пізнавати світ (Кокфуцій). 3. Не існує таких звуків, кольорів, думок, для яких не було бумові влучних слів (К. Паустовсъкий).
- Якою мірою ефективність спілкування пов'язана з кількістю відомих мовцеві та вживаних мовцем слів?
- Як ви розумієте ви елі в доцільно вживаиия слова?
- Розкажіть про зображене на фотографії. Чи легко вам було добирати слова до своєї розповіді? Чому?

 

ГДЗ відповідь:

nemaeee