ГДЗ Глазова українська мова 6 клас

Вправа 6

Умова:

Перепишіть речення, уставляючи пропущені літери.
1. Усі ми люб..мо нашу співучу та дзвінку українс.ку мову (П. Тичина). 2. Кожне слово - це ніби д..амантова нам..стинка на в..личезному разку нашої пр..багатої мови (І. Цюпа). 3. Українська мова входить до першої двадцятки иайб..гатших за словниковим складом мов світу (Ю. Килимник).
- У яких реченнях йдеться про красу української мови? У яких реченнях сказано про її багатство?

 

ГДЗ відповідь:

1. Усі ми любимо нашу співучу та дзвінку українську мову. 2. Кожне слово - це ніби діамантова намистинка на величезному разку нашої пребагатої мови. 3. Українська мова входить до першої двадцятки найбагатших за словниковим складом мов світу.