українська мова 6 клас

Вправа 63

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. У кожному реченні визначте слова, запозичені з неслов'янських мов.
1. Грамат. .ці підкоряються навіть імператори (Латинське прислів'я). 2. Академ., к мав в..личезну біб л. .отеку та в.. лику колекц..ю староруських ікон (За П. Загребельним). 3. Печериця гонориться, наче виграла мільйон. їй нове ім'я вже сниться, нетутешнє - Шампіньйон (Г. Гарченко). 4. «Анахрон. .зм це і дурня, що від книжок усі знання», поважно заявив Баран і втупивсь у телеекран (С. Коваль).
- Позначте в словах орфограму «літери и-і в іншомовних словах». Поясніть написання слів відповідним правилом.
- Зі словника іншомовних слів випишіть 3-4 слова, що вживаються в прямому та переносному значеннях.

 

ГДЗ відповідь:

063

*Еос (грецьк.) - у давньогрецькій міфології - богиня світанку; перен. ранкова зоря.
Канитель (франц.) - золота або срібна нитка для вишивання; перен. нудна, одноманітна справа.
Армагедон (грецьк.) - місцевість біля підніжжя гори Кармель; перен. щось страшне, невідворотне.
Лакей (франц.) - служник; перен. той, хто запобігає перед кимось, підлабузник.