ГДЗ українська мова Глазова

Вправа 66

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
Мон..тор, д..сплей, р..мейк, рем..кс? клав..атура, кл..п, х..т, пр..нтер, сер..ал, тр..лер.
Які зі слів стосуються комп 'ютерної техніки? Які - мистецтва?

 

ГДЗ відповідь:

*Монітор, дисплей, ремейк, ремікс, клавіатура, кліп, хіт, принтер, серіал, трилер.