українська мова Глазова ГДЗ

Вправа 67

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери або апостроф. Визначте слова іншомовного походження, підкресліть їх.
1. Комп..ютери й шаблі однаково м..нають (L Павлюк). 2. Рожевий вечір, як флам..нго, над нами крила ро..простер
(Д. Луцекко). В. Біла пан..а з..матихо ступала назустріч (В.Шкляр). 4. Морози ієрогл..фи в..водять на шибі (О. Слоньовсъка).
5. У кафе інтер..єр пр..красили к..рамічні вазочки з квітами (Л. Климекко).

- Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення.

 

ГДЗ відповідь:

1. Комп'ютери й шаблі однаково минають. 2. Рожевий вечір, як фламінго, над нами крила розпростер. 3. Біла панна зима тихо ступала назустріч. 4. Морози ієрогліфи виводять на шибі. 5. У кафе інтер'єр прикрасили керамічні вазочки з квітами.