українська мова Глазова

Вправа 72

Умова:

Прочитайте. Визначте вжиті в реченнях художні засоби: порівняння, епітети, персоніфікації. Яка їхня роль в описах приміщення?
1. Хатиночка як чашечка: невеличка, чиста, ясна, весела (Па нас Мирний). 2. У хаті глухо, як у печері (Л. Костенко).
3. Кімната сміється голубими вікнами (Є. Гуцало). 4. Кімната біла. В зморшках сива стеля. Старенька піч схилилась до стіни. Бабусина задумлива оселя збудована давно, ще до війни (О.Довгоп'ят).

- Пригадайте випадок із вашого життя, до якого можна було б застосувати прислів'я «Де родина гідненька, там хатинка біленька». Розкажіть про це.

 

ГДЗ відповідь:

1. Хатиночка як чашечка (порів.): невеличка (ел.), чиста (еп.), ясна (еп.), весела (ел.). 2. У хаті глухо, як у печері (порівн.). 3. Кімната сміється (уособ.) голубими вікнами. 4. Кімната біла (еп.). В зморшках (уособ.) сива (еп.) стеля. Старенька (еп.) піч схилилась (уособ.) до стіни. Бабусина задумлива (еп.) оселя збудована, ще до війни.