українська мова 6 клас гдз решебник

Вправа 77

Умова:

Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі застарілі слова. До історизмів чи архаїзмів вони належать? Поясніть.
1. Не міряй всіх на свій ... . 2. Молодому тепліше в сорочці, як старому в .... 3. Козакові без ..., як дівчині без намиста.
4. Найкраща хата крита, а... шита. 5. Причепився, як пан за... .6. Кутя - на покуття, а ... - на базар.

Каптан, свита, ратище, аршин, узвар, подушне.
- Поясніть лексичні значення вписаних вами слів. За потреби зверніться до Тлумачного словничка.

 

ГДЗ відповідь:

1. Не міряй всіх на свій аршин. 2. Молодому тепліше в сорочці, як старому в каптані. 3. Козакові без ратища, як дівчині без намиста. 4. Найкраща хата крита, а свита шита. 5. Причепився, як пан за подушне. 6. Кутя - на покуття, а узвар - на базар.