Глазова українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 79

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте авторські неологізми.
1. А веселка проста і велична сонцебарвно із хмар вироста (П. Перебийніс). 2. Лагідна пісня шовковить пейзаж
(Т. Севернюк). 3. Зб..рають світлі золотім..ди весело крилітапрозорі бджоли (М.Рильський). 4, Повітря світитеся, ряхтить, і бджолиність золота гуде в ньому (Олесь Гончар). 5. І джмелино, і бджолино урочисто хор співа, і якась мала пташина промовля святі слова (І. Коваленко). 6. Небо розпросторилось в..соко, бджоли в квітограєві гудуть Щ.Луценко).

- Визначте слова, ужиті в переносному значенні.

ГДЗ відповідь:

079