українська мова 6 клас ГДЗ

Вправа 8

Умова:

Прочитайте уривок із наукового тексту.
Особливості «говоріння», манеру ведення розмови передаємо українською мовою дуже різноманітно: говорити, розмовляти, казати, промовляти, балакати, висловлюватися, мовити, ректи, глаголити, бесідувати, бубоніти, бурмотати, щебетати, воркувати, жебоніти, лепетати, цвенькати, просторікувати, белькотіти, варнякати, патякати, верзти, подейкувати, тарахкотіти, гугнявити, мимрити».
Цей кількісно значний ряд слів - своєрідний вияв уваги українців до живого мовлення, а ще свідчення потреби через слово схарактеризувати мовця, оцінити його поведінку й манеру мовлення, визначити особливості інтонування тощо.
За О. Сербенською
- Виберіть із уривка слова, які ви вжили б, характеризуючи:
- змістовне, правильне й вишукане мовлення; • недосконале мовлення (зі змістовими, граматичними, орфоепічними недоліками).
- Складіть усно два речення, уживаючи подані в тексті синоніми.
- Зробіть висновок: яким роблять мовлення синоніми?

 

ГДЗ відповідь:

nemaeee